Послуги Ми гарантуємо високу якість, професіоналізм і конфіденційність.

Аудит і супутні послуги
 
  • аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ),
  • аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до українських положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П (С) БО);
  • надання супутніх послуг, включаючи проведення оглядів фінансової звітності, підготовленої відповідно до МСФЗ, П (С) БО чи інших національних стандартів;
  • виконання завдань за спеціальними напрямками аудиту, включаючи аналіз процедур внутрішнього контролю;
  • аналіз процедур клієнтів до готовності вперше підготувати фінансову звітність за МСФЗ, US GAAP або інших національних стандартів і до проведення міжнародного аудиту вперше;
  • виконання узгоджених процедур;
  •  

МСФЗ та Таксономія МСФЗ

  • підготовка та трансформація фінансової звітності, складеної за українським П (С) бо, у фінансову звітність з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ);
  • консолідація фінансової звітності материнської компанії та її дочірніх компаній відповідно до МСФЗ, включаючи трансформацію фінансової звітності дочірніх компаній за МСФЗ;
  • супровід і допомогу щодо дотримання вимог щодо розкриття згідно з таксономії МСФЗ.

Консультації та консалтингові послуги

  • проведення разових консультацій і постійне консультаційна підтримка;
  • проведення загальних і спеціальних навчальних семінарів;
  • супровід злиття, поглинань та інших спеціальних корпоративних трансакцій;
  • надання звітів щодо дотримання певних фінансових показників і вимог.

Послуги за трансферного ціноутворення (ТЦО)

  • аналіз та визначення контрольованих операцій;
  • розробка методології ТЦУ;
  • розробка групової політики за ТЦУ;
  • аналіз та дослідження в цілях визначення діапазону цін і рентабельності;
  • розробка форматів документації з ТЦУ;
  • підготовка звітності за ТЦУ для надання в податкові органи, і пр.

Вартість надаваних послуг ми погоджуємо з вами, після проведення попереднього ознайомлення з вашою компанією і визначення обсягу завдань.

Зв’язатися

Адреса

03143, Київ, вул. Метрологічна, 13, к. 106 49044, Дніпро, вул. Січових Стрільців, 11, оф.35

Телефонуйте

м. Київ:
+38 044 209-70-54
+38 050 514-44-38

м. Дніпро:
+38 050 362-17-76
+38 056 744-33-06